KUDEM – Çocuk Kütüphanesi

KUDEM – Çocuk Kütüphanesi Almanca ve Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Fransızca olmak üzere toplam 5 dilden oluşan 50.000 eseri aşkın kitap içermektedir. Çocuklara hitap edecek tarzda modern bir şekilde dizayn edilmiş olan KUDEM – Çocuk Kütüphanesi, farklı kültürlere sahip ilk ve ortaokul öğrencilerinin dil ve okuma becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olacağı gibi onların genç yaşta klasik ve modern literatüre olan ilgilerini arttırmaya vesile olacaktır. Bu konuda çocuklara pedagog ve eğitmenlerin destekleri eşlik edecektir. Gençlerin biraraya gelip birbirleriyle kaynaşacağı ortamı sunan KUDEM – Çocuk Kütüphanesi, ağırlığını eğitimin olmazsa olmazı olan okuma yeteneğinin gelişmesine vermektedir. Beş farklı dilden eserlerin bir arada bulunması, genç okurların farklı kültür ve dilleri tanımasına ön ayak olacaktır. KUDEM – Çocuk Kütüphanesi sayesinde gençler bir yandan aralarında okuma halkası/serileri oluşturacak, diğer yandan önemli yazarlarla bir araya gelip tanışma imkanı elde edecekler. Sunduğu faaliyetlerle insanlara sanat, kültür ve bilime giden yolları sonuna değin açan KUDEM, çok dilli çocuk kütüphanesi projesiyle de aynı gayenin gerçekleşmesini amaçlamaktadır. KUDEM – Çocuk Kütüphanesinin kurucusu olan sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, kütüphanenin fikirsel ve fiziksel anlamda geliştirimesini bizatihi gözetip yönetmektedir.

Beş dilde 50.000‘den fazla çocuk kitabı

Dünyanın her yerinden klasik çocuk kitabı

Çocuklara yönelik hazırlanan kitap listesinde özellikle 5 dildeki klasik eserlerin öncelenmesine ayrı bir önem verilmiştir. Almanca, İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça dillerinde yazılıp klasiklerden sayılan eserleri içeren bu liste, Sayin Prof. Dr. Çınar kontrolünde uzman bir ekip tarafından düzenlenmiştir.

Okuma Kültürünün Geliştirimesi

Zamanın hatırı sayılır önemli kitap yazarlarıyla buluşturulacak olan gençlerin pedagojik anlamda sağıklı okuma kültürü edinmeleri desteklenecektir. KUDEM – Çocuk kütüphanesinde belli aralıklarla düzenlenecek olan okuma halkaları/serileri, çocuklara saygın yazarlarla bir araya gelip tanışma fırsatı sunacaktır.

İleriye Dönük Yapılacak olan Çalışmalar

Kütüphanemiz, gençlerin interaktiv öğrenimini destklemek adına en modern dijital cihazlarla donatılıp çocuklara yönelik etkileşimli e-çocuk kitaplarıyla zenginleştirilecektir. Gençlerin erken yaştan itibaren kütüphane kullanımına aşına olmaları için, mevcut kitapların verileri çocukların erişimine açık olup internet ortamında her zaman için ulaşılabilir konumda bulunacaktır.