Hakkımızda

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde kamuya hizmet etmek için Almanya`nın Mannheim şehrinin mutena bir semtinde, yaklaşık 5 dönüm bir arsa satın alınıp üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilerek dernek statüsünde kurulmuştur. „İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydası dokunandır“ ilkesini şiar edinen KUDEM (Avrupa Müslümanları Kültürevi), özelde içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslam zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtma gayreti içerisindedir. İçerisinde bulunduğumuz zaman ve mekan dilimlerinin, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, birebir muhatap olduğumuz Batı toplumlarının kendilerine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem ve kaçınılmaz olduğu görülecektir. İşte KUDEM öncelikle Batı toplumunda yaşayan insanımıza, kendimize ait paha biçilmez ulvî değerlerimizin ilim, irfan, kültür ve sanat perspektifinden aktarılması, genç nesillerin bu değerlerle yetiştirilerek insanlığa ve ona hizmete kazandırılması, bunun da içinde yaşadığı topluma, zemin ve mekana uygun bir formda tanıtılması ihtiyacını ve derdini zihninde ve yüreğinde hisseden, ilme, irfana ve sanata gönül veren, Avrupa´da yaşayan disiplinli ama sevdalı akademisyen, iş adamı ve üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu çekirdek bir kadro tarafından kurulmuştur.
KUDEM, Türkiye´mizden Almanya´ya çeşitli amaçlarla göç eden insanımızın ilim, irfan, kültür ve sanat temelleri üzerinden Avrupa toplumuyla kurduğu sağlam ve evrensel bir köprü; insanımızın yaşadığı topluma sosyokültürel uyum ve katkısı ile dinler ve kültürlerarası diyalog için gerekli olan ilim, irfan, kültür ve sanatın sunulduğu zengin bir platformdur.
İçinde bulunduğumuz toplumun fertleri olarak hedefimiz, toplumsal barış, kültür, sanat ve ilimde inisiyatifi ele alıp yüksek ahlak değerlerini, bilim ve sanatı teşvik ederek toplumsal huzuru desteklemektir. Bu yüksek hedefleri, ortak geleceğimizin teminatı olan genç nesillerin gönüllerine yerleştirmeyi, onlara kabiliyetleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri zemini hazırlamayı mühim bir görev addetmekteyiz.
Federal Almanya´nın bütün kentlerinden üyelerimiz olmakla birlikte, Avrupa´nın diğer ülkelerinden ve Türkiye´mizden de üyelerimiz mevcuttur. Finansmanımız tamamen üye aidatları ve bağışlardan sağlanmaktadır. Avrupa´da yaşayan insanımız tarafından bağımsız olarak kurulan bu dernek, kendi özgün proje ve çalışmalarının yanı sıra, diğer ilgili ulusal ve uluslararası, resmi ve sivil kurum ve kuruluşlarla (ilgili bakanlıklar, üniversite, enstitü, vakıf, dernek vb.) – bağımsızlık ilkesine gölge düşürmeden – ortak projeler üzerinde kooperatif çalışma hedefindedir. KUDEM tüm bu hizmetleri ortaya koyarken herhangi bir siyasi bağımlılık gütmemektedir.