KUDEM KOROSU

Koro çalışmalarında yer alanlar, bir taraftan tasavvuf mûsikîsinin ana metin ve bestelerine âşina olurken, diğer taraftan da zengin kültürel mirasımızın inceliklerine vâkıf olma imkânı elde ediyorlar. Ses eğitiminin yanı sıra konservatuvarlardaki akademik usul ve geleneğe uygun bir yöntemle takip edilen çalışmalarda, mutasavvıflar tarafından kaleme alınan ve kalb ile ruhu aşk-ı ilâhî mesajlarıyla ihya eden ilâhi metinler tâlim ediliyor.

Türk sanat ve tasavvuf müziğinin tanınmış üstadlarından Mustafa Doğan Dikmen’in yönetiminde sürdürülen KUDEM Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, katılımcı ve dinleyicileri de mest etmeyi sürdürüyor.

Klasik Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Konserleri

İlim, irfan, kültür, sanat ve mûsikî gibi alanlarda yapılan çalışmaları elzem gören muhterem Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, bu çalışmaların insanlığı kucaklama noktasında evrensel birer araç olarak kabul etmekte ve KUDEM’in önemli hedefleri arasında saymaktadır.
Videoyu oynat