Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi, KUDEM’de Her Hafta Mûtad Olarak Gerçekleşen “Gönül Sohbetleri” ile Gönül Dünyamıza Işık Tutmaya Devam Ediyor

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi, 19 yıldır verdiği “Gönül Sohbetleri” ile mânâ ve gönül dünyamıza ışık tutmaya devam ediyor.

Din nasîhattir

Habîb-i Kibriyâ Efendimiz’in (aleyhissalatu vesselam) “Din nasîhattir” buyruklarının Şah-ı Nakşibend hazretleri (k.s.) tarafından adeta bir terennümü olan “Bizim yolumuz sohbet yoludur” sözlerine binaen, yaklaşık 19 yıldır Cumartesi günleri ikindi namazını müteakip aralıksız olarak devam edegelen sohbetlerde, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’den derlenen âyet ve hadislerin ışığında manevî hastalıklarımızın tedâvisine ve kalb-i selîm’e ulaşmaya yönelik reçete ve perhizler sunulmaya çalışılmaktadır. Gönül dünyamızın mânevî dinamiklerini konu edinen sadra şifa bu sohbetlerde, sevdanın aslı yâd edilerek, tasavvufun özünü teşkil eden ihlâs, ihsân, takvâ, edeb-adâb, güzel ahlâk, yaratılana hizmet, rızâ, tevhid ve kulluk gibi kavramalara vurgu yapılmaktadır. Zaman zaman işlenen konu ile alakalı âyet ve hadislerin ilgili tefsir ve şerhlerle ilmî olarak ele alınmasına çalışılmakta, akabinde konunun ihlâs ve ihsân üzerinden tekrar kulluğa bağlanması ile, ilim ve irfân birlikteliğinin ne derece elzem ve değerli olduğunun ilim ve gönül erbâbına her dem hatırlatılması amaçlanmaktadır.

“Bizim yolumuz sohbet yoludur!”

Saadet-i dâreyn kapılarının ancak zihin ve gönül birlikteliğinin yakalanmasıyla aralanabileceği inancı ile, Kur’an ve Sünnet süzgecinden damıtılarak bizlere ulaşan ihlâs, ihsân, takvâ, aşk, edeb-adâb, hizmet, rızâ-ı ilâhî, tevhid ve kulluk gibi temel değerler üzerinde yükselen, gösteriş ve hurâfelerden uzak, ilmîliğin esas olduğu, istikâmete dayalı ve özüne uygun bir TASAVVUF anlayışını benimseyen Sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi, verdiği mûtad sohbet ve konferanslarla tüm bu ulvî değerlerin ve böylesi bir tasavvuf anlayışının kuşanılıp yaygınlaştırılmasının derdi içerisindedir. Her hafta Cumartesi günleri KUDEM’de mûtad olarak irâd edilen “Gönül Sohbetleri”, Rabbimize hamdolsun ki, hem ehl-i gönüle ve hem de günlük hayat içerisindeki koşuşturmalardan bunalıp daralarak özünü arayan gönüllere, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin eşsiz ikliminden mânevî râyihâlar sunmaya derin bir aşk ve muhabbetle devam etmektedir.

Gönül Sohbetleri KUDEM´de

Iletişim

Adres