KUDEM Klasik Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Konserleri

KUDEM Konser'den kareler

KUDEM Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu,: Gönle ve ruha hitab eden birbirinden güzel ilahî ve kasîdeler

Exklusives Sufi-Musik Konzert - 50 min

KUDEM Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu,: Gönle ve ruha hitab eden birbirinden güzel ilahî ve kasîdeler

Sufi-Musik "Mevlâ Bizi Affede" - Hüseynîli Çârgâh

KUDEM Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu,: Gönle ve ruha hitab eden birbirinden güzel ilahî ve kasîdeler

Sufi Musik "Mevlâye salli ve sellim dâ'imen ebeda - Kasîde-i Bürde" - Zikir-Şuğul

KUDEM Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu,: Gönle ve ruha hitab eden birbirinden güzel ilahî ve kasîdeler

Mevlâye salli ve sellim dâ'imen ebeda - Kasîde-i Bürde - Zikir-Şuğul

KUDEM Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu,: Gönle ve ruha hitab eden birbirinden güzel ilahî ve kasîdeler

Mevlâ Bizi Affede - Hüseynîli Çârgâh

KUDEM Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu,: Gönle ve ruha hitab eden birbirinden güzel ilahî ve kasîdeler

Salâ - Uşşak

KUDEM Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu,: Gönle ve ruha hitab eden birbirinden güzel ilahî ve kasîdeler

Na't-ı Nebevî. Yâ İmâme'l Kıbleteyn - Nihâvend

KUDEM Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu,: Gönle ve ruha hitab eden birbirinden güzel ilahî ve kasîdeler

Etti kalbî mürîdî nûrânî - Nihâvend

KUDEM Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu,: Gönle ve ruha hitab eden birbirinden güzel ilahî ve kasîdeler

KUDEM YOUTUBE KANALI