Avrupa’nın Eşsiz İslam Kütüphanesi

KUDEM, İslami Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü´nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek için, başta İslâm ilâhiyatı olmak üzere şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında, uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevî bilimsel bir kütüphane kurmuştur. Kütüphanenin alt yapısı, kitapların toplanması ve ilgili ülkelerden Almanya´ya transferleri ve ücretleri, hiçbir sivil ve resmî kurum ve kuruluştan yardım alınmaksızın, sadece KUDEM üyelerin yaptığı bağış ve yardımlarla gerçekleştirilmiştir. Arapça’nın yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe ve Farsça eserlerden oluşan kütüphanemizde, başta İslâm İlâhiyatina ait olmak üzere 75 binin üzerinde temel eser bulunmaktadır. Biz bunu sadece bir başlangıç kabul etmekteyiz. En az 100.000 bilimsel eseri barındıran bilimsel bir kütüphaneyi insanımıza ve insanlığa kazandırma derdi ve azmindeyiz. Batı´da İslâm hakkında yapılan bütün bilimsel ve ciddi çalışmaları burada toplayarak, gerek Ortadoğu´dan ve Türkiye´den gelecek bilim adamlarının gerekse Batı´da bulunan bilim adamlarının hizmetine sunacağız. Şu anki hâliyle bile kütüphanemiz, İslâm İlâhiyatı alanında Avrupa´da eşi olmayan ilmî bir kaynak konumundadır.

İslâm İlâhiyatının temel alanlarına ilişkin Arapça ve Türkçe zengin bir envantere sahip olan bilimsel kütüphanemiz, İslam İlâhiyatıyla dolaylı olarak ilintili olan dallara ait eserleri de bünyesinde barındırmaktadır. Din eğitimi, din sosyolojisi, din felsefesi, din psikolojisi, biyoetik, Arap ve Türk edebiyatı, edebiyat klasikleri, Avrupa ve İslâm, politika, sosyoloji, felsefe ve çeşitli ansiklopediler bu sınıftan sayılabilir. Tabii ki gayemiz bu alanlarda da zengin bir içeriğe ulaşmaktır. Aynı zamanda kütüphane bünyesinde, 20 kadar araştırmacının bağımsız çalışabileceği modern alt yapı imkânları mevcuttur.

KÜTÜPHANEDEN KARELER