Prof. Dr.
Hüseyin İlker Çınar

1970’de Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yerköy (Yerköy İmâm Hatip Lisesi) ve Yozgat’ta (Yozgat Lisesi) tamamladı. Yüksek öğrenimine Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde devam ederek 1993 yılında buradan mezun oldu. Mezuniyet sonrası ilmî araştırma ve çalışmaları nedeniyle (1993-1994) Şam’da bulundu. Şam sonrası Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde bir buçuk yıl yoğun dil kursu alan Prof. Dr. Çınar, daha sonra Almanya’nın en eski üniversitesi olarak bilinen Heidelberg Üniversitesi’nin Şarkiyat ve Eğitim Bilimleri fakültelerinden mezun oldu. Mezuniyet sonrası, Heidelberg Üniversitesi’nde “İslâm Hukukunun III. Asra Kadar Gelişimi” üzerine master çalışmasını tamamlayan Prof. Dr. Çınar, 2002 yılında yine aynı Üniversitede “Hadîslerde İslâm Öncesi (Arap) Devri(nin) Işığında İlk Dönem İslâm Hukuku” adlı tezi ile doktora çalışmasını tamamladı.

2004-2005 eğitim dönemlerinde Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde “İslâm Hukuku” ve “İslâm Tarihi” alanlarında dersler verdi. İslâm teolojisinin çeşitli alanlarında farklı dillerde pek çok bilimsel eser ve makaleleri yayınlanan Prof. Dr. Hüseyin Ilker Çınar, 2010 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde girdiği sınavı başarıyla tamamlayarak Tefsir Anabilim Dalı’nda doçent oldu. 

2011 yılında Osnabrück Üniversitesi’nin İslâm İlâhiyatı Enstitüsü’ne Tefsir Profesörü olarak atanan Prof. Dr. Çınar, 2012-2017 yılları arasında Osnabrück Üniversitesi İslâm İlâhiyatı Enstitüsü’nde Tefsir Anabilim Kürsüsü’nün başkanlığı görevini yürüttü.

Doğu ve Batıda almış olduğu modern eğitimin yani sıra, klasik doğu medrese usulünce medrese eğitimini baştan sona tamamlayarak medreseden mucaz olan Prof. Çınar, klâsik usülde 12 ilim dalında medrese usulünce okutma icazetini alarak bu ilimlerin akademik perspektiften verilmesine yönelik gerek müfredatın hazırlanması ve gerekse bu müfredata uygun kurumların oluşması, oluşmuş kurumların devamlılığı ve güçlenmesi hususunda – Avrupa’da kurulmasına vesile olduğu vakıf, enstitü, akademi ve yayın evi üzerinden – her türlü desteği vererek, katkı sunmaya çalışmaktadır.

Bütün bunların yanı sıra Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar talebeleriyle birlikte 2004 yılında Almanya’nın Mannheim şehrinde külliye şeklinde tasarlanan KUDEM’in (Kulturhaus der europäischen Muslime/ Avrupa Müslümanları Kültürevi), 2011 yılında uluslararası bir sempozyumla İFİS&İZ’in (Institut für Islamische Studien und Interkulturelle Zusammenarbeit/ İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü), 2013 yılında İFİS&İZ Yayınları’nın, 2016’da ise klasik medrese eğitiminin akademik perspektiften verilmesini temin edecek olan İFİS&İZ el-Gazzâlî Akademisi’nin kurulmasına Allah’ın sonsuz lütuf ve ihsânlarıyla vesile oldu. Talebeleriyle birlikte KUDEM ve İFİS&İZ’in katkılarıyla yürüttüğü 100.000 eserlik Avrupa’nın en büyük bilimsel İslâm Kütüphanesi projesi (hâlihazırda 75.000 cilt barkodlanmış ve fişlenmiş eser), Almanca ve Türkçe (40.000) ağırlıklı olmak üzere Arapça, İngilizce ve Fransızca (10.000) kitapların da içerisinde bulunacağı toplam 50.000 eserlik Çocuk Kütüphanesi projesi gibi sosyal, bilimsel ve kültürel çalışmaları, temsil ettiği tasavvuf anlayış ve algısının ilgili alanlarda dışa vurumu olarak tanımlayan Prof. Dr. Çınar, Kur’ân ve Sünnet temelli, hurâfelerden uzak, ilim-irfân esaslı, istikâmete dayalı bir tasavvuf anlayışının, insanlık ve insanımızla buluşması adına yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu bilimsel çalışmaların, toplantıların, konferans ve sohbetlerin yanı sıra her hafta cumartesi günleri ikindi namazı sonrası KUDEM’de 19 yıldır mûtad olmak üzere Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîflerin eşsiz ikliminden ilgililere râyihalar sunarak sohbetler îrâd etmektedir.

Efendimiz’in (a.s.) “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” buyruğuna daima vurgu yapan Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, bir yandan başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde alanıyla ilgili bilimsel toplantılara katılıp, İslâm ilâhiyatının başta Tefsir olmak üzere Fıkıh, Akaid ve Tasavvuf alanlarında akademik araştırma ve telif çalışmalarını yoğun bir sekilde sürdürürken, diğer yandan akademik mahfillerde elde edilen bilgi-birikim ve tecrübelerin kurumsallaşması, bu bilgi-birikim ve tecrübelerin insanlarla buluşabileceği ve onlara daha faydalı olabileceği bilimsel, kültürel ve sanatsal kurum ve kuruluşların, yapılarına uygun, en güzel bir şekilde oluşturulmasına ayrı bir önem atfetmektedir. Yoğun mesai harcadığı bilimsel araştırma, telif çalışmaları ve alanlarında yetkin bilim adamları yetiştirme proje ve çalışmalarının yanı sıra Prof. Çınar,  Avrupa’da yapmış olduğu bilimsel çalışmaların ve kurulmasına vesile olduğu akademik ve sosyal kurumların birikimlerinin Türkiye’ye  yansıması adına Ankara’da ve Yozgat’ta kurulması arzu edilen, vakıf ve enstitülerin oluşturulması üzerinde çalışmaktadır.

İslâm’ın, özünden uzaklaşmadan bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle, Kur’ân ahlâkından nasibini almış, muhlis-muhsin, ehil ve yetkin kişilerce insanımıza ve insanlığa sunulması gerektiğini daim ifâde eden Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:

  1. Die islamische Überlieferungsliteratur zur Rechtslage im Frühislam unter Berücksichtigung Altarabiens, Münster 2003 (Doktora Tezi).
  2.  Maria und Jesus im Islam: Darstellung anhand des Korans und der islamischen kanonischen Tradition unter Berücksichtigung der islamischen Exegeten, Wiesbaden 2007.
  3.  Die Religionen der Araber vor und in der frühislamischen Zeit, Wiesbaden 2007.
  4.  Spiritualität in Religion und Kultur: Judentum – Christentum – Islam (Raif Georges Khoury ile birlikte), Mannheim 2014.
  5.  Koranwissenschaften und Koranexegese: Eine Einführung, Mannheim 2017.
  6.  Gönül Yazıları. Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerin Işığında Tasavvuf ve Güzel Ahlâk. Mannheim 2017.
  7. Transformation rechtlicher Normen bei den Arabern in der frühislamischen Zeit. Dargestellt im Lichte der muslimischen Überlieferungsliteratur. Mannheim 2018.
  8. Et-Taṣavvuf ve’l-aḫlāḳu’l-ḥamīde fī ḍav’il-Ḳurʾān ve’s-Sunne, trc.: Dr. Hānī Şükrī, Kahire/Mannheim 2020. (Gönül Yazıları. Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerin Işığında Tasavvuf ve Güzel Ahlâk adlı eserin Arapça tercümesi)
  9. Koranwissenschaften – ʿUlūm al-Qurʾān. (2 cilt halinde baskıya hazırlanıyor)