Category: IFIS-IZ Publications

IFIS-IZ Publications

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Publications: Sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar kaleminden çıkan „Gönül Yazıları‘ adlı kıymetli eser, Arapça’ya kazandırılarak Dârü’s-Selâm yayıneviyle ortaklaşa olarak yayınlandı.

İFİS&İZ Yayınları, Sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar tarafından kaleme alınan „Gönül Yazıları. Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler Işığında Tasavvuf ve Güzel Ahlâk ‘ adlı

weiterlesen »