Picture of Kudem e.V.

Kudem e.V.

Wir nennen uns Kulturhaus der europäischen Muslime, kurz Kudem, und knüpfen an die wissenschaftsorientierte Arbeit des IFIS & IZ. an.

Miteinander leben statt nebeneinander ist unser Motto. Ohne sich in eine Gesellschaft zu integrieren, kann man keine tatsächliche Akzeptanz von den Mitmenschen erwarten. Aus diesem Grund wollen wir Wege und Möglichkeiten erforschen, die Integration zu erleichtern.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Drucken

KUDEM ve İFİS&İZ Duyurmaktan Onur Duyarlar: Avrupa’nın En Büyük Bilimsel İslam Kütüphanesi 10.000 Cilt Yeni Esere Daha Kavuştu

Merkezi Mannheim’da bulunan İslâmî Araştırmalar ve Kültürler Arası İşbirliği Enstitüsü (İFİS&İZ), Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) işbirliği ile, Avrupa’nın en kapsamlı bilimsel İslam kütüphanesi projesini gerçekleştirme noktasında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Yürütülen planlı, disiplinli ve kararlı çalışmalar neticesinde kütüphane bünyesinde 100.000 cilt eserin toplanması hedefleniliyor.
Kütüphanenin kuruluşu ve geliştirilmesi, Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar (Osnabrück Üniversitesi İslâm İlahiyatı Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı Başkanı) denetim ve gözetiminde, ilgili bilim adamlarından ve akademisyenlerden oluşan bir uzman komisyon ile işbirliği halinde gerçekleşmektedir.

Son olarak islamî ilimlere ilişkin yazılan ve piyasada bulunan bütün bilimsel türkçe eserler – yaklaşık iki yıl süren planlı, disiplinli ve kararlı bir çalışma ve koordinasyon neticesinde – ilgili yayınevleri tek tek taranıp, mevcut olanlar yayınevlerinden temin edilerek, piyasada olmayan ve baskısı bitmiş eserler de sahaflar taranmak suretiyle, bulunabilenler biraraya getirilerek, hamdolsun Kütüphanemize kazandırılmış bulunmaktadır. Türk akademik literatüründe mevcut olup, öncesinde kütüphanemizde bulunmayan islamî ilimlere dair kitapların neredeyse tamamını envanterine katmayı başararak, yaklaşık 10.000 cilt bilimsel Türkçe esere daha kavuşan kütüphanemiz, bu genişlemeyle beraber şu an itibariyle 35.000 cilt esere ulaşmış bulunmaktadır. Bu vesile ile KUDEM ve İFİS&İZ, bu projede yer alan ilim-irfâna sevdalı müntesip ve üyeleri başta olmak üzere, kütüphanenin kurulması ve geliştirilmesi noktasında maddî-manevî destek veren veya kitap bağışında bulunan tüm kişi, kurum ve yayınevlerine teşekkürü bir borç bilir. Rahmân ve Rahîm olan Mevlamız (c.c.) kendilerinden razı olsun.

Kütüphanemizde toplanan bu kitaplar, bir sonraki aşamada uzman kütüphaneci ve genç akademisyenler tarafından fişlenerek, kütüphane kataloğuna geçirilecektir. Bu arada temin edilmesi planlanan yeni kitapların listelerini oluşturma çalışmaları da tamamlanmak üzeredir. Bu kapsamda bilimsel niteliğe sahip yaklaşık 15.000 adet Arapça ve 3.000 adet Almanca eser tespit edilmiş olup, önümüzdeki süreçte bu eserler de büyük bir aşk ve şevkle ilgili uzman akademisyenlerimizce yerlerinde toplanılarak inşaallah yakın bir gelecekte kütüphanemize kazandırılacaktır. Hâlihazırda altı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Türkçe ve Farsça) yazılmış, yaklaşık 35.000 eserden müteşekkil eşsiz bir envantere sahip olan kütüphanemiz, yakın zamanda üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin ve diğer ilim taliplerinin hizmetine sunularak, yapacakları araştırmalar için bulunmaz bir kaynak ve zengin bir bilgi hazinesi oluşturacaktır.

Batı dillerinde (İngilizce, Almanca ve Fransızca) islâmî ilimler hakkında kaleme alınan ciddi bütün bilimsel eserleri bünyesinde toplama derdinde ve hedefinde olan kütüphanemiz, hedefi olan 100.000 bilimsel esere ulaştığında sahasında hem doğu dillerinde ve hem de batı dillerinde yazılmış bilimsel eserleri bünyesinde toplaması hasebiyle dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girecektir.

Kütüphanemizin genişletilmesi ve geliştirilmesi noktasında ulaştığımız şu aşamada, hedeflerimizi daha süratli gerçekleştirebilmek adına sizin de katkılarınızın devamını rica ve istirham ediyoruz. Bu katkılar finansal destek şeklinde olabileceği gibi ilgili kitap ve eserlerin kütüphanemize bağışlanması şeklinde de olabilir. Zamanı ve mekanı doğru okuyarak en uygun bir biçimde bilime ve insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen ve Avrupa’da eşi benzeri bulunmayan bu hizmete destek olursanız müteşekkir oluruz. Çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emin adımlarla ve büyük bir kararlılıkla sürecektir. Çalışma bizden, tevfik şüphesiz ki Hz. Allah’tandır.

Bağışlarınız İçin Banka Hesap Numaramız:

IFIS&IZ e.V.
Sparkasse Rhein Neckar Nord
Verwendungszweck: „Kütüphane – İsim Soyisim“
IBAN: DE18 6705 0505 0038 7855 16
BIC: MANSDE66XXX

Kitap Bağışlarınız İçin Posta Adresimiz:

IFIS&IZ – Institut für Islamische Studien
und Interkulturelle Zusammenarbeit e.V.
Gutenbergstr. 11-15
68167 Mannheim / Almanya

Mehr Nachrichten