Kudem e.V.

Kudem e.V.

Wir nennen uns Kulturhaus der europäischen Muslime, kurz Kudem, und knüpfen an die wissenschaftsorientierte Arbeit des IFIS & IZ. an.

Miteinander leben statt nebeneinander ist unser Motto. Ohne sich in eine Gesellschaft zu integrieren, kann man keine tatsächliche Akzeptanz von den Mitmenschen erwarten. Aus diesem Grund wollen wir Wege und Möglichkeiten erforschen, die Integration zu erleichtern.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Drucken

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, KUDEM’de Her Hafta Mûtad Olarak Gerçekleşen “Gönül Sohbetleri”

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, KUDEM’de Her Hafta Mûtad Olarak Gerçekleşen “Gönül Sohbetleri” ile Gönül Dünyamıza Işık Tutmaya Devam Ediyor

Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyatı Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı Başkanı muhterem Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, uzun yıllardır verdiği “Gönül Sohbetleri” ile mânâ ve gönül dünyamıza ışık tutmaya devam ediyor.

Habîb-i Kibriyâ Efendimiz’in (aleyhissalatu vesselam) “Din nasîhattir” buyruklarının Şah-ı Nakşibend hazretleri (k.s.) tarafından adeta bir terennümü olan “Bizim yolumuz sohbet yoludur!” sözlerine binaen, yaklaşık 13 yıldır Cumartesi günleri ikindi namazını müteakip aralıksız olarak devam edegelen sohbetlerde, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’den derlenen âyet ve hadislerin ışığında manevî hastalıklarımızın tedâvisine ve kalb-i selîm’e ulaşmaya yönelik reçete ve perhizler sunulmaya çalışılmaktadır. Gönül dünyamızın mânevî dinamiklerini konu edinen sadra şifa bu sohbetlerde, sevdanın aslı yâd edilerek, tasavvufun özünü teşkil eden ihlâs, ihsân, takvâ, edeb-adâb, güzel ahlâk, yaratılana hizmet, rızâ, tevhid ve kulluk gibi kavramalara vurgu yapılmaktadır. Zaman zaman işlenen konu ile alakalı âyet ve hadislerin ilgili tefsir ve şerhlerle ilmî olarak ele alınmasına çalışılmakta, akabinde konunun ihlâs ve ihsân üzerinden tekrar kulluğa bağlanması ile, ilim ve irfân birlikteliğinin ne derece elzem ve değerli olduğunun ilim ve gönül erbâbına her dem hatırlatılması amaçlanmaktadır.

Saadet-i dâreyn kapılarının ancak zihin ve gönül birlikteliğinin yakalanmasıyla aralanabileceği inancı ile, Kur’an ve Sünnet süzgecinden damıtılarak bizlere ulaşan, ihlâs, ihsân, takvâ, aşk, edeb- adâb, hizmet, rizâ-i ilâhî, tevhid ve kulluk gibi temel değerler üzerinde yükselen, gösteriş ve hurâfelerden uzak, ilmîliğin esas olduğu, istikâmete dayalı ve özüne uygun bir TASAVVUF anlayışını benimseyen Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, verdiği mûtad sohbet ve konferanslarla tüm bu ulvî değerlerin ve böylesi bir tasavvuf anlayışının kuşanılıp yaygınlaştırılmasının derdi içerisindedir. Her hafta Cumartesi günleri KUDEM’de mûtad olarak irâd edilen “Gönül Sohbetleri”, Rabbimize hamdolsun ki, hem ehl-i gönüle ve hem de günlük hayat içerisindeki koşuşturmalardan bunalıp daralarak, özünü arayan gönüllere, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin eşsiz ikliminden mânevî râyihâlar sunmaya derin bir aşk ve muhabbetle devam etmektedir.

Mehr Nachrichten