Kudem e.V.

Kudem e.V.

Wir nennen uns Kulturhaus der europäischen Muslime, kurz Kudem, und knüpfen an die wissenschaftsorientierte Arbeit des IFIS & IZ. an.

Miteinander leben statt nebeneinander ist unser Motto. Ohne sich in eine Gesellschaft zu integrieren, kann man keine tatsächliche Akzeptanz von den Mitmenschen erwarten. Aus diesem Grund wollen wir Wege und Möglichkeiten erforschen, die Integration zu erleichtern.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Drucken

KUDEM, Bütün Müslümanların Mirâc Kandilini Tebrik Eder, Huzurlu ve Feyizli Bir Kandil Gecesi Diler

17 Şubat 2023, Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece mübârek Mîrâc Kandilini idrâk edeceğiz. Bu münasebetle bütün müslümanların bu özel ve kıymetli gecesini tebrik ediyor ve Hazret-i Allah’a (c.c.), O’nun rızâsına ulaşmamız ve insanlığa en güzel bir şekilde hizmet etme noktasında bizlere yardımcı olması için duâ ve niyâz ediyoruz.

Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v.)’in en büyük mûcizelerinden biri olarak kabul edilen Mîrâc vakıâsı, Allah Rasulü’nün Mekke’den Medine’ye hicret etmesinden yaklaşık 1 yıl önce, Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Bu mübârek gecede Resul-ü Kibriyâ Efendimiz (s.a.v.), İsrâdenilen mucizevî gece yolculuğuna çıkarak, Burak adlı binek vasıtasıyla Mekke’deki Kâbe’den (Mescid-i Haram’dan) Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya (Beyt-iMakdis’e) götürülmüştür (İsrâ Suresi: 17/1). Bunun ardından Allah Rasulü(s.a.v.)’in Mescid-i Aksâ’dan başlayarak göğe yükseltildiği Mirâc olayı vuku bulmuş ve bu esnada Peygamber Efendimiz birçok ilâhî sır ve işaretlere mazhar olmuştur (Necm Suresi: 53/18). Mîrâc olayının doruk noktası, Rasulullah Efendimizin yedi kat göğü aşıp Sidretü’l-Müntehâ’ya ulaşmasından sonra, başka hiçbir yaratılmışın çıkamayacağı mertebeye kadar yükselerek Hâlık-ı Zülcelâl olan Rabbi ile doğrudan doğruya görüşmesidir (Buhârî, Tevhîd, 37).

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her bir safhası hikmetlerle dolu olan bu özel yolculuktan, ümmetine iletmesi içinkendisine hediye edilen bir takım ilâhî ikramlar ile dönmüştür. Bu ikramlarınarasında müslümanlar için Cenab-ı Hakk’a yaklaşmaya en büyük imkânı sağlayan beş vakit namaz da bulunmaktadır. Nitekim “Namaz, mü’minin mîrâcıdır” şeklindeki rivâyet de namazın, kulu Rabbine yaklaştırıp, kulun Rabbi ile buluşması için zemin oluşturduğuna işâret etmektedir (er-Râzî: Tefsîru’l-kebîr, 1/226; el-Âlûsî:Rûhu’l-meânî, 10/453).

Bu anlamda istikâmet üzere bir hayat, sağlam bir imân ve ihlaslı ibâdetlerle ahlâkî ve mânevî yükselişlerimizi gerçekleştirmek ve bu şekilde yüce Yaradanımızın yakınlığına erişmek için gayret etmeliyiz.

Bu mübârek gecenin tüm islâm âleminin birliğine, dayanışmasına ve affına vesile olmasını diliyor, dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle de bu mucizevî olaya sahne olan topraklarda yaşanan şiddetin, akan gözyaşlarının, çekilen acıların ve düşülen ümitsizliğin dinerek, yerini karşılıklı güven ve merhametten beslenen kalıcı sevgiye, huzura ve barışa bırakmasını niyâz ediyoruz.

Mehr Nachrichten